Alla klasser.

For time:

300 meter backlöpning

Ingen timecap

Flow:

Löp så snabbt ni kan, sammanlänkade via ett rep, upp för angiven bana.

Ni ska gå i mål samtidigt hållandes i repet.