Test 3 Scaled och Master

AMRAP 8 minuter

3 Ground to Over Head (40/30 kg)
6 Front Racked Lunges (40/30 kg)
3 Wall Walks
3 Laterala Burpees

* Alla byten sker vid startmattan. Tydlig taggning

Flow:

Start sker på startmattan. En atlet jobbar i taget. Varje varv består av 3 GTOH, 6 FR Lunges, 3 Wall Walks och 3 Laterala Burpees. Gör så många varv ni hinner på 8 minuter. Fria byten, dock måste alla byten ske vid startmattan med en tydlig taggning.

Test 3 Intermediate

AMRAP 8 minuter, I Go, You Go

3 Ground to Over Head (70/52,5 kg)
6 Front Racked Lunges (70/52,5 kg)
6 HSPU
3 Laterala Burpees

* Byte efter varje helt varv, vid startmattan.

Flow:

Start sker på startmattan. En atlet jobbar i taget. Varje varv består av 3 GTOH, 6 FR Lunges, 6 HSPU och 3 Laterala Burpees. Gör så många varv ni hinner på 8 minuter. Byte efter varje helt varv. Byten sker med tydlig taggning vid startmattan.