Test 5 Scaled och master

For Time: TC=6 minuter

20/16 Cal Assault Bike (A1)

15 Burpee to Ring (synk)

20/16 Cal AB (A2)

Flow:

Kort och intensiv avslutning på tävlingen. Starta på startmattan. När eventet startar börjar atlet 1 att cykla 20/16 Cal på Assault Bike. Sedan utför ni 15 synkade Burpee to Ring. Efter det dags för atlet 2 att cykla 20/16 Cal. Spring i mål på startmattan.

Test 5 Intermediate

For Time: TC=6 minuter

30/24 Cal Assault Bike (A1)

20 Burpee to Ring (synk)

20 Synkade Pullups

30/24 Cal AB (A2)

Flow:

Kort och intensiv avslutning på tävlingen. Starta på startmattan. När eventet startar börjar atlet 1 att cykla 30/24 Cal på Assault Bike. Sedan utför ni 20 synkade Burpee to Ring följt av 20 Synkade Pullups. Efter det dags för atlet 2 att cykla 30/24 Cal. Spring i mål på startmattan.