Beginner

For time (TC 10min):

80 Thrusters *

20 Plate Jumps each before every weight increase

*Add weight every 20 reps.

1-20: 15/10 (plate)
21-40: 20/15
41-60: 30/20
61-80: 40/30

MOVEMENT STANDARDS

THRUSTER

Stången måste föras i EN rörelse från squat till utlåst position ovanför huvudet. Atleten visar fullt djup i squat där höften måste passera under knäna. Repetitionen är klar när atleten visar utlåsning i knän, höft och armbågar. I overhead positionen måste stången vara i en linje med kroppen. 

Det är ok att göra en squat clean in till en thruster. 

PLATE JUMPS

Rörelsen startar med båda fötterna på plattan. Repetitionen är klar efter att båda fötterna har vidrört marken och man är tillbaka på plattan med båda fötterna.

Novice

For time:

80 Thrusters

30 single unders each with every weight increase

1-20:   20/15
21-40: 30/20
41-60: 40/30
61-80: 50/35

MOVEMENT STANDARDS

THRUSTER

Stången måste föras i EN rörelse från squat till utlåst position ovanför huvudet. Atleten visar fullt djup i squat där höften måste passera under knäna. Repetitionen är klar när atleten visar utlåsning i knän, höft och armbågar. I overhead positionen måste stången vara i en linje med kroppen. 

Det är ok att göra en squat clean in till en thruster. 

SINGLE UNDERS

Repet måste passera ett varv för att en repetition ska räknas. 

Master

For time (TC 10min):

80 Thrusters

10 double unders each with every weight increase

1-20:   30/20
21-40: 40/30
41-60: 50/35
61-80: 60/40

MOVEMENT STANDARDS

THRUSTER
Stången måste föras i EN rörelse från squat till utlåst position ovanför huvudet. Atleten visar fullt djup i squat där höften måste passera under knäna. Repetitionen är klar när atleten visar utlåsning i knän, höft och armbågar. I overhead positionen måste stången vara i en linje med kroppen.
Det är ok att göra en squat clean in till en thruster.

DOUBLE UNDERS
Repet måste passera två varv per hopp för att en repetition ska räknas.

Intermediate

For time (TC 10min):

80 Thrusters

20 double unders each with every weight increase

1-20:   40/30
21-40: 50/35
41-60: 60/40
61-80: 70/50

MOVEMENT STANDARDS

THRUSTER
Stången måste föras i EN rörelse från squat till utlåst position ovanför huvudet. Atleten visar fullt djup i squat där höften måste passera under knäna. Repetitionen är klar när atleten visar utlåsning i knän, höft och armbågar. I overhead positionen måste stången vara i en linje med kroppen.
Det är ok att göra en squat clean in till en thruster.

DOUBLE UNDERS
Repet måste passera två varv per hopp för att en repetition ska räknas.