AMRAP 4 min

40x6m Shuttle run, partner hangs while the run occurs

8x6m OH Walking lunge,, partner hangs while the lunges occurs

Beginner/Novice/Master: Bar Hang + Plate OH Lunge

Intermediate: Rope Hang + KB OH Lunge

BeginnerOH WL=15/10 kg plate

NoviceOH WL=20/15 kg plate

MasterOH WL=25/15 kg plate

IntermediateOH WL=24/16 kg KB

MOVEMENT STANDARDS

SHUTTLE RUN
Atleten börjar repetitionen med en fot och en hand bakom linjen. För att repetitionen ska räknas måste en fot och en hand vidröra golvet bakom linjen.

DEADHANG
Atleten hänger i räcket / repet. Inga andra delar av kroppen får vidröra riggen.

OVERHEAD WALKING LUNGES
Rörelsen börjar med att vikten är i en overhead position, atleten har fötterna ihop och är i en upprätt position med utsträckta knän och höft. Knät måste vidröra golvet i varje repetition. Rörelsen avslutas när atleten står i en upprätt position med utsträckta knän och höft innan nästa steg påbörjas. Utfallsstegen sker med alternerat ben.